Brandevoort in cijfers per 1 januari 2016
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING
Aantal inwoners 9.474 100,0 100,0
       
Leeftijd      
  0-14 jaar 2.634 27.8 18.1
15-29 jaar 1.275 13.5 17.3
30-44 jaar 2.447 25.8 20.0
45-54 jaar 1.712 18.1 16.2
55-64 jaar 679 7.2 12.2
65-79 jaar 644 6.8 12.6
80 jaar en ouder 82 0.9 3.5
       
Etniciteit      
nederlands 8.129 85.8 75.2
overig westers 869 9.2 12.4
marokkaans 61 0.6 4.3
turks 76 0.8 2.7
surinaams/antilliaans¹ 105 1,1 1,4
overig niet-westers 234 1.1 4.0
       
Aantal Huishoudens 3.347 100,0 100,0
alleenstaande 562 16.8 33.6
paar zonder kinderen 869 26.0 28.2
paar met kinderen 1.621 48.4 29.8
eenoudergezin 284 8.5 8.1
overig huishouden 11 0.3 0.3
WONINGEN
Bouwwijze      
Aantal woningen 3.386 100,0 100,0
eengezins 28.33 83.7 75.3
meergezins 553 16.3 24.7
       
Koop-/huurverhouding      
koop 2.554 75.4 52.6
huur 761 22.5 45.8
onbekend 71 2,1 1.6
gemiddelde perceelsoppervlakte (m²) 331 118 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)² 302.994 155 index 100
SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN
bezette banen (in de wijk)³ 2.200    
bijstandsgerechtigden4* 37 11 index 100
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)5 46.600 143 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)6   7,8 6,9
Wmo-gebruikers8 217 56 index 100

 

*Voorlopige cijfers

 1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
 2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
 3. Bron: Vestigingenregister, peildatum 1 april 2015
  Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100)
 4. De bijstand omvat de uitkeringen WWB (wet Werk en Bijstand), IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen
  In het indexcijfer is het aantal bijstandsgerechtigden gerelateerd aan de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)
 5. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2013)
 6. Bron: Veiligheidsmonitor 2013
 7. Bron: Zorgpoort (kalenderjaar 2015)
  Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning
  Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meer indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers

Bron: Helmond.nl

Wijken in Brandevoort

 

 • Doorschijnend gekleurde wijken zijn reeds gerealiseerd.
 • Ingetekende wijken moeten nog worden ontwikkeld.